Aktualności

Ogłoszenie konkursu NCN PRELUDIUM 20

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 20 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio
12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem  https://osf.opi.org.pl zgodnie z  procedurą składania wniosków .

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2021 r. o godzinie 16:00.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2021 r.
Link: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20

Osoby zainteresowane składaniem projektu zapraszamy do kontaktu z Centrum Wsparcia Projektów cwp@amu.edu.pl