SAMORZĄD DOKTORANTÓW

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prezydium Sejmiku Doktorantów
ul. Grunwaldzka 6, pok. 45
60-780 Poznań
phd@amu.edu.pl
tel. 61 829 10 11