Welcome centre

Szanowni Kandydaci do Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze 

– informujemy, że szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdą Państwo w uchwale rekrutacyjnej

W ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze można przygotować rozprawę doktorską w postaci monografii naukowej lub – alternatywnie – w postaci zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych. Zasady przygotowania doktoratu w formie cyklu publikacyjnego reguluje uchwała Rady Naukowej Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa. 

W razie pytań związanych z procesem rekrutacji oraz kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze zachęcamy do kontaktu mailowego – chętnie pomożemy. 

Kontakt do nas: 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej 

prof. dr hab. Piotr Śliwiński

piotrs@amu.edu.pl 

Biuro Szkoły Doktorskiej 

mgr Agnieszka Kalecińska

agnieszka.kalecinska@amu.edu.pl