Biuro

Biuro / Office

Małgorzata Klimorowska, Msc
Collegium Biologicum
Uniwersytetu Poznańskiego 6, room 0.30
61-614 Poznań
phone 61 829 55 57
sdnp@amu.edu.pl


embed map google