O szkole

Dyrektor

Prof. dr hab. Radosław Fiedler
Uniwersytetu Poznańskiego 5, pokój 135A  
61-614 Poznań
tel. + 48 539 191 658 
radoslaw.fiedler@amu.edu.pl

Biuro SDNS

Mgr Beata Nowak
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, pokój 135A
61-614 Poznań
tel. 61 829 50 44
sdns@amu.edu.pl