WELCOME CENTRE

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych oferuje program kształcenia w języku angielskim spełniający wymogi 8PRK. W ramach każdej się z siedmiu dyscyplin naukowych: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, komunikacji społecznej i mediach, polityce i administracji, Nauki prawne, Nauki socjologiczne, Pedagogika, Psychologia prowadzone są kursy na temat zagadnień metodologicznych, prowadzenia badań w dyscyplinie, warsztat badawcza, umiejętności miękkich, a także kursów oferowanych przez kadrę zarządzającą UAM. Dla doktorantów zagranicznych przewidziane zostało w roku akademickim 60 godzin współpracy z promotorem nad Indywidualnym Planem Badawczym i przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

W razie pytań związanych z procesem rekrutacji oraz kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk o Społecznych  zachęcamy do kontaktu mailowego – chętnie pomożemy.
Kontakt do nas:  
Dyrektor Szkoły 
prof. Radosław Fiedler radoslaw.fiedler@amu.edu.pl 
Biuro Szkoły Doktorskiej  
mgr Beata Nowak  sdns@amu.edu.pl