Centrum Wsparcia Projektów

Established in autumn 2019, the Project Support Centre supports scientists in obtaining external funds for research, as well as during the implementation of awarded projects. Employees of the Grant Application Support and Operation, as direct supervisors of applications, accompany you in the process of preparing the application from the moment the application is created in the OSF system, until it is sent electronically to the NCN. We check your applications in terms of formalities and consult individual elements, paying special attention to the budget. We provide positive decisions of the Director of the National Science Center regarding the award of research funding. We support the process of preparing and signing a grant agreement. The Grant Implementation Support is responsible for supporting scientists in the successful implementation and settlement of the grant.
zewnętrznych na badania, a także podczas realizacji przyznanych projektów. Pracownicy Sekcji
Operacyjnej i Wsparcia Aplikacji Grantowych jako bezpośredni opiekunowie wniosków towarzyszą
Państwu w procesie przygotowania wniosku od momentu założenia wniosku w systemie OSF, aż do
chwili elektronicznej wysyłki do NCN. Sprawdzamy Państwa wnioski pod względem formalnym i
konsultujemy poszczególne elementy, szczególną uwagę zwracając na kosztorys. To od nas otrzymują
Państwo pozytywne decyzje Dyrektora NCN dotyczące przyznania finansowania badań. Wspieramy
proces przygotowania i podpisania umowy grantowej. Sekcja Wsparcia Realizacji Grantów odpowiada za
wsparcie naukowców w pomyślnej realizacji i rozliczeniu grantu.

Led by Director Marek Fertig Centre is divided into:

  1. Grant Application Support and Operation
  2. Grant Implementation Support
  3. „Research Univeristy” Project Management Office
  4. „University of Tomorrow” Project Management Office

CENTRUM WSPARCIA PROJEKTÓW
mgr Marek Fertig (p.o. Dyrektora) m.fertig@amu.edu.pl wew. 4093


GRANT APPLICATION SUPPORT
dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska (kierownik) annsta4@amu.edu.pl wew. 4022
Anna Bernaczyk anna.bernaczyk@amu.edu.pl int. 4056
dr Sławomir Binkowski slawomir.binkowski@amu.edu.pl wew. 4063
mgr Aleksandra Niewiadomska alenie3@amu.edu.pl wew. 4094
mgr Paulina Seszuła-Wojciechowska paulasz@amu.edu.pl wew. 4092
Campus Śródmieście
mgr Maciej Górny maciej.gorny@amu.edu.pl wew. 4097
dr Katarzyna Hadaś kaha@amu.edu.pl
mgr Dorota Latour dorota.latour@amu.edu.pl
mgr Aleksandra Powalska-Mugaj alepow@amu.edu.lpl wew. 4098
Campus Ogrody
mgr Barbara Pawlak-Bryzek barbara.pawlak-bryzek@amu.edu.pl wew. 2091
dr Paweł Gałkowski pawel.g@amu.edu.pl wew. 2090
Campus Morasko
mgr Julita Banaśkiewicz bajulita@amu.edu.pl wew. 5819
mgr Małgorzata Chmielarz grafen@amu.edu.pl wew. 1451
mgr Magdalena Dylewska dylewska@amu.edu.pl wew. 5668
mgr Dorota Obiegała dorota.obiegala@amu.edu.pl wew. 5819
dr Izabela Pruska izabela.pruska@amu.edu.pl


GRANT IMPLEMENTATION SUPPORT
Arleta Borowiak, MSc (Head) arletab@amu.edu.pl int. 4016
Ewa Soroka, MSc (deputy head) ewa.soroka@amu.edu.pl int. 4324
Magdalena Beyer, MSc magdab@amu.edu.pl int. 4023
Łukasz Krawiec, MSc lk75@amu.edu.pl int. 4014
Sławomir Kubat, MSc slawomir.kubat@amu.edu.pl int. 4055
Karolina Kubiak-Gębura, MSc karolina.kubiak-gebura@amu.edu.pl
Magdalena Krzysztofiak, MSc magdakr@amu.edu.pl int. 4076
Sylwia Łuczyńska, MSc sylluc@amu.edu.pl int. 4387
Mateusz Matuszewski, MSc matmat10@amu.edu.pl int. 4072
Justyna Niziołek, MSc justyna.niziolek@amu.edu.pl int. 4288
Dariusz Pluciński, MSc darplu@amu.edu.pl int. 4052
Katarzyna Talaga, MSc kattal1@amu.edu.pl int. 4085


„RESEARCH UNIVERSITY” PROJECT MANAGEMENT OFFICE
dr Joanna Farysej (p.o. kierownika) joanna.farysej@amu.edu.pl

„UNIVERSITY OF TOMORROW” PROJECT MANAGEMENT OFFICE
Dawid Tobolski, MSc (Head) Dawid.tobolski@amu.edu.pl

Użyteczne dokumenty:
– Formularz zgłoszenia projektu
– Poradnik „Jak przygotować wniosek do NCN”
– Plan Zarządzania Danymi HS
– Plan Zarządzania Danymi ST/NZ