Centrum Wsparcia Projektów

Powstałe jesienią 2019 roku Centrum Wsparcia Projektów wspiera naukowców w pozyskiwaniu funduszy
zewnętrznych na badania, a także podczas realizacji przyznanych projektów. Pracownicy Sekcji
Operacyjnej i Wsparcia Aplikacji Grantowych jako bezpośredni opiekunowie wniosków towarzyszą
Państwu w procesie przygotowania wniosku od momentu założenia wniosku w systemie OSF, aż do
chwili elektronicznej wysyłki do NCN. Sprawdzamy Państwa wnioski pod względem formalnym i
konsultujemy poszczególne elementy, szczególną uwagę zwracając na kosztorys. To od nas otrzymują
Państwo pozytywne decyzje Dyrektora NCN dotyczące przyznania finansowania badań. Wspieramy
proces przygotowania i podpisania umowy grantowej. Sekcja Wsparcia Realizacji Grantów odpowiada za
wsparcie naukowców w pomyślnej realizacji i rozliczeniu grantu.

Kierowane przez Dyrektora Marka Fertiga CWP dzieli się na następujące Sekcje:

  1. Operacyjna i Wsparcia Aplikacji Grantowych
  2. Wsparcia Realizacji Grantów
  3. Zarządzania Projektem Uczelnia Badawcza
  4. Zarządzania Projektem Uniwersytet Jutra

CENTRUM WSPARCIA PROJEKTÓW
mgr Marek Fertig (p.o. Dyrektora) m.fertig@amu.edu.pl wew. 4093


SEKCJA OPERACYJNA I WSPARCIA APLIKACJI GRANTOWYCH
dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska (kierownik) annsta4@amu.edu.pl wew. 4022
Anna Bernaczyk anna.bernaczyk@amu.edu.pl wew. 4056
dr Sławomir Binkowski slawomir.binkowski@amu.edu.pl wew. 4063
mgr Aleksandra Niewiadomska alenie3@amu.edu.pl wew. 4094
mgr Paulina Seszuła-Wojciechowska paulasz@amu.edu.pl wew. 4092
Kampus Śródmieście
mgr Maciej Górny maciej.gorny@amu.edu.pl wew. 4097
dr Katarzyna Hadaś kaha@amu.edu.pl
mgr Dorota Latour dorota.latour@amu.edu.pl
mgr Aleksandra Powalska-Mugaj alepow@amu.edu.lpl wew. 4098
Kampus Ogrody
mgr Barbara Pawlak-Bryzek barbara.pawlak-bryzek@amu.edu.pl wew. 2091
dr Paweł Gałkowski pawel.g@amu.edu.pl wew. 2090
Kampus Morasko
mgr Julita Banaśkiewicz bajulita@amu.edu.pl wew. 5819
mgr Małgorzata Chmielarz grafen@amu.edu.pl wew. 1451
mgr Magdalena Dylewska dylewska@amu.edu.pl wew. 5668
mgr Dorota Obiegała dorota.obiegala@amu.edu.pl wew. 5819
dr Izabela Pruska izabela.pruska@amu.edu.pl


SEKCJA WSPARCIA REALIZACJI GRANTÓW
Mgr Arleta Borowiak (kierownik) arletab@amu.edu.pl wew. 4016
Mgr Ewa Soroka (zastępca kierownika) ewa.soroka@amu.edu.pl wew. 4324
Mgr Magdalena Beyer magdab@amu.edu.pl wew. 4023
Mgr Łukasz Krawiec lk75@amu.edu.pl wew. 4014
Mgr Sławomir Kubat slawomir.kubat@amu.edu.pl wew. 4055
Mgr Karolina Kubiak-Gębura karolina.kubiak-gebura@amu.edu.pl
Mgr Magdalena Krzysztofiak magdakr@amu.edu.pl wew. 4076
Mgr Sylwia Łuczyńska sylluc@amu.edu.pl wew. 4387
Mgr Mateusz Matuszewski matmat10@amu.edu.pl wew. 4072
Mgr Justyna Niziołek justyna.niziolek@amu.edu.pl wew. 4288
Mgr Dariusz Pluciński darplu@amu.edu.pl wew. 4052
Mgr Katarzyna Talaga kattal1@amu.edu.pl wew. 4085


SEKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM UCZELNIA BADAWCZA
dr Joanna Farysej (p.o. kierownika) joanna.farysej@amu.edu.pl

SEKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM UNIWERSYTET JUTRA
Mgr Dawid Tobolski (kierownik) Dawid.tobolski@amu.edu.pl

Użyteczne dokumenty:
– Formularz zgłoszenia projektu
– Poradnik „Jak przygotować wniosek do NCN”
– Plan Zarządzania Danymi HS
– Plan Zarządzania Danymi ST/NZ