DIRECTOR

Prof. UAM dr hab. Remigiusz T. Ciesielski
Uniwersytetu Poznańskiego 7, room 3.39
61-614 Poznań
phone 61 829 14 07