p.o. DYREKTORA

Prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, pokój 3.39
61-614 Poznań
tel. 61 829 14 07