Centrum Wsparcia Projektów UAM

Powstałe jesienią 2019 roku Centrum Wsparcia Projektów wspiera naukowców w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na badania, a także podczas realizacji przyznanych projektów. Pracownicy Sekcji Operacyjnej i Wsparcia Aplikacji Grantowych jako bezpośredni opiekunowie wniosków towarzyszą Państwu w procesie przygotowania wniosku od momentu założenia wniosku w systemie OSF, aż do chwili elektronicznej wysyłki do NCN. Sprawdzamy Państwa wnioski pod względem formalnym i konsultujemy poszczególne elementy, szczególną uwagę zwracając na kosztorys. To od nas otrzymują Państwo pozytywne decyzje Dyrektora NCN dotyczące przyznania finansowania badań. Wspieramy proces przygotowania i podpisania umowy grantowej. Sekcja Wsparcia Realizacji Grantów odpowiada za wsparcie naukowców w pomyślnej realizacji i rozliczeniu grantu.

Kierowane przez Dyrektora Marka Fertiga CWP dzieli się na następujące Sekcje:

  1. Operacyjna i Wsparcia Aplikacji Grantowych
  2. Wsparcia Realizacji Grantów
  3. Zarządzania Projektem Uczelnia Badawcza
  4. Zarządzania Projektem Uniwersytet Jutra

CENTRUM WSPARCIA PROJEKTÓW

Mgr Marek Fertig (p.o. Dyrektora) m.fertig@amu.edu.pl   wew. 4093

SEKCJA OPERACYJNA I WSPARCIA APLIKACJI GRANTOWYCH

Dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska (kierownik) annsta4@amu.edu.pl  wew. 4022

Anna Bernaczyk anna.bernaczyk@amu.edu.pl   wew. 4056

Dr Sławomir Binkowski slawomir.binkowski@amu.edu.pl wew. 4063

Mgr Aleksandra Niewiadomska alenie3@amu.edu.pl  wew. 4094

Mgr Paulina Seszuła-Wojciechowska paulasz@amu.edu.pl    wew. 4092

Kampus Śródmieście

Mgr Maciej Górny maciej.gorny@amu.edu.pl    wew. 4097

Dr Katarzyna Hadaś kaha@amu.edu.pl   

Mgr Dorota Latour  dorota.latour@amu.edu.pl   

Mgr Aleksandra Powalska-Mugaj  alepow@amu.edu.lpl wew. 4098

Kampus Ogrody

Mgr Barbara Pawlak-Bryzek barbara.pawlak-bryzek@amu.edu.pl   wew. 2091

Dr Paweł Gałkowski pawel.g@amu.edu.pl   wew. 2090

Kampus Morasko

Mgr Julita Banaśkiewicz  bajulita@amu.edu.pl  wew. 5819

Mgr Małgorzata Chmielarz  grafen@amu.edu.pl wew. 1451

Mgr Magdalena Dylewska dylewska@amu.edu.pl wew. 5668

Mgr Dorota Obiegała dorota.obiegala@amu.edu.pl wew. 5819

SEKCJA WSPARCIA REALIZACJI GRANTÓW

Mgr Arleta Borowiak (kierownik) arletab@amu.edu.pl wew. 4016

Mgr Ewa Soroka (zastępca kierownika) ewa.soroka@amu.edu.pl wew. 4324

Mgr Magdalena Beyer magdab@amu.edu.pl wew. 4023

Mgr Łukasz Krawiec lk75@amu.edu.pl wew. 4014

Mgr Sławomir Kubat slawomir.kubat@amu.edu.pl wew. 4055

Mgr Karolina Kubiak-Gębura karolina.kubiak-gebura@amu.edu.pl

Mgr Magdalena Krzysztofiak magdakr@amu.edu.pl  wew. 4076

Mgr Sylwia Łuczyńska sylluc@amu.edu.pl wew. 4387

Mgr Mateusz Matuszewski matmat10@amu.edu.pl wew. 4072

Mgr Justyna Niziołek justyna.niziolek@amu.edu.pl wew. 4288

Mgr Dariusz Pluciński darplu@amu.edu.pl wew. 4052

Mgr Katarzyna Talaga kattal1@amu.edu.pl wew. 4085

SEKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM UCZELNIA BADAWCZA

dr Joanna Farysej (p.o. kierownika) joanna.farysej@amu.edu.pl

SEKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM UNIWERSYTET JUTRA

Mgr Dawid Tobolski (kierownik) Dawid.tobolski@amu.edu.pl

UŻYTECZNE DOKUMENTY:
– Formularz zgłoszenia projektu
Poradnik Jak przygotować wniosek do NCN
– Plan Zarządzania Danymi ST/NZ
– Plan Zarządzania Danymi HS