CENTRUM WSPARCIA PROJEKTÓW

Powstałe jesienią 2019 roku Centrum Wsparcia Projektów wspiera naukowców w pozyskiwaniu funduszy
zewnętrznych na badania, a także podczas realizacji przyznanych projektów. Pracownicy Sekcji
Operacyjnej i Wsparcia Aplikacji Grantowych jako bezpośredni opiekunowie wniosków towarzyszą
Państwu w procesie przygotowania wniosku od momentu założenia wniosku w systemie OSF, aż do
chwili elektronicznej wysyłki do NCN. Sprawdzamy Państwa wnioski pod względem formalnym i
konsultujemy poszczególne elementy, szczególną uwagę zwracając na kosztorys. To od nas otrzymują
Państwo pozytywne decyzje Dyrektora NCN dotyczące przyznania finansowania badań. Wspieramy
proces przygotowania i podpisania umowy grantowej. Sekcja Wsparcia Realizacji Grantów odpowiada za
wsparcie naukowców w pomyślnej realizacji i rozliczeniu grantu.
Kierowane przez Dyrektora Marka Fertiga CWP dzieli się na następujące Sekcje:

  1. Operacyjna i Wsparcia Aplikacji Grantowych
  2. Wsparcia Realizacji Grantów
  3. Zarządzania Projektem Uczelnia Badawcza
  4. Zarządzania Projektem Uniwersytet Jutra

CEMTRUM WSPARCIA PROJEKTÓW
mgr Marek Fertig (p.o. Dyrektora) m.fertig@amu.edu.pl wew. 4093

SEKCJA OPERACYJNA I WSPARCIA APLIKACJI GRANTOWYCH

dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska (kierownik) annsta4@amu.edu.pl wew. 4022
Anna Bernaczyk anna.bernaczyk@amu.edu.pl wew. 4056
dr Sławomir Binkowski slawomir.binkowski@amu.edu.pl wew. 4063
mgr Aleksandra Niewiadomska alenie3@amu.edu.pl wew. 4094
mgr Paulina Seszuła-Wojciechowska paulasz@amu.edu.pl wew. 4092
Kampus Śródmieście
mgr Maciej Górny maciej.gorny@amu.edu.pl wew. 4097
dr Katarzyna Hadaś kaha@amu.edu.pl
mgr Dorota Latour dorota.latour@amu.edu.pl
mgr Aleksandra Powalska-Mugaj alepow@amu.edu.pl wew. 4098
Kampus Ogrody
mgr Barbara Pawlak-Bryzek barbara.pawlak-bryzek@amu.edu.pl wew. 2091
dr Paweł Gałkowski pawel.g@amu.edu.pl wew. 2090
Kampus Morasko
mgr Julita Banaśkiewicz bajulita@amu.edu.pl wew. 5819
mgr Małgorzata Chmielarz grafen@amu.edu.pl wew. 1451
mgr Magdalena Dylewska dylewska@amu.edu.pl wew. 5668
mgr Dorota Obiegała dorota.obiegala@amu.edu.pl wew. 5819
dr Izabela Pruska izabela.pruska@amu.edu.pl

SEKCJA WSPARCIA REALIZACJI GRANTÓW
mgr Arleta Borowiak (kierownik) arletab@amu.edu.pl wew. 4016
mgr Ewa Soroka (zastępca kierownika) ewa.soroka@amu.edu.pl wew. 4324
mgr Magdalena Beyer magdab@amu.edu.pl wew. 4023
mgr Łukasz Krawiec lk75@amu.edu.pl wew. 4014
mgr Sławomir Kubat slawomir.kubat@amu.edu.pl wew. 4055
mgr Karolina Kubiak-Gębura karolina.kubiak-gebura@amu.edu.pl wew.4051
mgr Magdalena Krzysztofiak magdakr@amu.edu.pl  wew. 4076
mgr Sylwia Łuczyńska sylluc@amu.edu.pl wew. 4387
mgr Mateusz Matuszewski matmat10@amu.edu.pl wew. 4072
mgr Justyna Niziołek justyna.niziolek@amu.edu.pl wew. 4288
mgr Dariusz Pluciński darplu@amu.edu.pl wew. 4052
mgr Anita Shatkevich anita.shatkevich@amu.edu.pl
mgr Katarzyna Talaga katarzyna.talaga@amu.edu.pl wew.4085

SEKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM UCZELNIA BADAWCZA
dr Joanna Farysej (p.o. kierownika) joanna.farysej@amu.edu.pl


SEKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM UNIWERSYTET JUTRA
mgr Dawid Tobolski (kierownik) Dawid.tobolski@amu.edu.pl


UŻYTECZNE DOKUMENTY
Formularz zgłoszenia projektu
Poradnik Jak przygotować wniosek do NCN
Plan Zarządzania Danymi HS
Plan Zarządzania Danymi ST/NZ