Studiuj z nami

Na początku zachęcamy do zapoznania się z broszurą na temat studiowania i życia w Poznaniu. Podstawowe informacje o Szkołach Doktorskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdziesz tutaj.
Podział na Szkoły Doktorskie:

Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturzedyscypliny, w ramach których odbywa się rekrutacja:

 • Językoznawstwo
 • Literaturoznawstwo

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznychdyscypliny, w ramach których odbywa się rekrutacja:

 • Archeologia
 • Filozofia
 • Historia
 • Nauki o kulturze i religii
 • Nauki o sztuce
 • Nauki teologiczne

Szkoła Doktorska Nauk Społecznychdyscypliny, w ramach których odbywa się rekrutacja:

 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracji
 • Nauki prawne
 • Nauki socjologiczne
 • Pedagogika
 • Psychologia

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłychdyscypliny, w ramach których odbywa się rekrutacja:

 • Astronomia
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Nauki chemiczne
 • Nauki fizyczne

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczychdyscypliny, w ramach których odbywa się rekrutacja:

 • Nauki biologiczne
 • Nauki o Ziemi i środowisku