Rekrutacja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej od 1 października 2019 roku.

W ramach Szkoły Doktorskiej funkcjonują:

  • Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych
  • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych
  • Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
  • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
  • Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze.

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie. Studia są bezpłatne.

Zasady rekrutacji do szkół doktorskich UAM na rok akademicki 2023/2024 – załącznik do Uchwały Senatu UAM nr 287

Więcej informacji, związanych z procesem rekrutacji można znaleźć:

Rekrutacja 2023/2024 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (amu.edu.pl)