Rekrutacja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej od 1 października 2019 roku.

W ramach Szkoły Doktorskiej funkcjonują:

  • Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych
  • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych
  • Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
  • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
  • Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze.

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie. Studia są bezpłatne.

Rekrutacja 2021/2022:

Uchwala_65_zasady-rekrutacji-do-szkol-doktorskich-2021

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji 

https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-20202021/zasady-postepowania-rekrutacyjnego