Doktorat wdrożeniowy

Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią. Doktorant, pracując pod kierunkiem dwóch opiekunów – naukowego i przemysłowego, przygotowuje rozprawę doktorską, która ma usprawnić działanie przedsiębiorstwa. W ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” w szkole doktorskiej nauk ścisłych UAM doktoranci mogą prowadzić badania naukowe w dwóch dyscyplinach: nauki chemiczne i informatyka. Uzyskanie finansowania na projekty w ramach tego prestiżowego programu jest efektem współpracy Wydziału Chemii z przedsiębiorstwami zajmującymi się produkcją nawozów i tworzyw sztucznych, a także firmami z branży kosmetycznej, farmaceutycznej i spożywczej (łącznie 10 doktorantów). Intensywna współpraca Wydziału Matematyki i Informatyki z firmami zajmującymi się przetwarzaniem języka naturalnego zaowocowała z kolei wspólnymi projektami doktoratów wdrożeniowych dla 6 pracowników. 

Przedmiotem programu „Doktorat wdrożeniowy” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami. Szkoła doktorska nauk ścisłych zapewnia warunki do efektywnego kształcenia doktorantów, tak aby mogli oni łączyć obowiązki służbowe w firmach z zajęciami prowadzonymi w ramach programu kształcenia.