Dokumenty

Uchwała nr 74/2020/2021 w sprawie programu kształcenia w szkole doktorskiej


Zasady. oceny śródokresowej doktorantów w Szkołach Doktorskich


Kryteria oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych
https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0029/179093/KOsD_SNS.pdf


Komisje ds. oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w roku akademickim 2020/2021