DYREKTOR

Prof. dr hab. Radosław Fiedler
Uniwersytetu Poznańskiego 5, pokój 135A  
61-614 Poznań
tel. + 48 539 191 658 
radoslaw.fiedler@amu.edu.pl