Dyrektorzy

fot. Łukasz Gdak

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska
anna.weronika.brzezinska@amu.edu.pl
tel. 61 829 14 07

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
prof. dr hab. Radosław Arkady Fiedler
radoslaw.fiedler@amu.edu.pl
tel. 61 829 65 93

Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze
prof. dr hab. Piotr Śliwiński
piotr.sliwinski@amu.edu.pl
tel. 61 829 46 71

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych
prof. dr hab. Piotr Pawluć
piotr.pawluc@amu.edu.pl
tel. 61 829 17 00

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych
prof. UAM dr hab. Agnieszka Ludwików
agnieszka.ludwikow@amu.edu.pl
tel. 61 829 59 72