Dyscypliny

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki o polityce i administracji
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia