Inne

ID UB
Tytuł: INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI– UCZELNIA BADAWCZA” UAM
Okres realizacji: 2020 – 2025
Kierownik: prof. dr. hab. JMR Bogumiła Kaniewska
Zespół zarządzający (od 1.09.2020): prof. Marek Kwiek, prof. Marek Nawrocki, prof. Przemysław
Wojtaszek, prof. Joanna Wójcik, mgr Agnieszka Palacz

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Środki z ID UB można przeznaczyć na:

  • Zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki,
  • Wzmocnienie współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej,
  • Podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów, szczególnie w POB,
  • Przygotowanie i wdrożenie kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni, w szczególności młodych naukowców,
  • Podniesienie jakości zarządzania uczelnią, w tym projakościowe zmiany organizacyjne


https://amu.edu.pl/uczelnia-badawcza/id-ub-uam

UNIWERSYTET JUTRA

Tytuł: UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu (nr POWR.03.05.00-00-Z303/17)
Okres realizacji: 1.03.2018 – 28.02.2022
Kierownik: mgr Dawid Tobolski
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Zadania w projekcie:

  • Zadanie 1: Rozwój kadr i infrastruktury informatycznej uczelni
  • Zadanie 2: Wsparcie programów wysokiej jakości studiów doktoranckich
  • Zadania 3-15: Wzmocnienie oferty edukacyjnej i potencjału dydaktycznego 13 jednostek organizacyjnych UAM


http://uniwersytetjutra.amu.edu.pl/


ERASMUS+
http://erasmus.amu.edu.pl/