PROGRAMY

Ramowy plan kształcenia dla doktorantów, którzy rozpoczną kształcenie w Szkole Doktorskiej w roku
akademickim 2021/2022 
https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0029/199046/SDNS_US-74-2020-2021-zal.3.pdf

Ramowy plan kształcenia dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej w roku
akademickim 2020/2021
https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0019/108613/Uchwala-402-Ramowy-plan-ksztalcenia-w-Szkole-
Doktorskiej.pdf

Ramowy plan kształcenia dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej w roku
akademickim 2019/2020
https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0031/64858/Uchwala_295_Zal-2_Program-ksztalcenia-
SzkDok.pdf

 
Efekty uczenia się
https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0011/385958/Uchwala_295_zal-1_program-
ksztalcenia-w-Szkole-Doktorskiej.pdf

Find inspiration for your next creative project with the vivid and expressive imagery at https://pavda.com.ua/.