WELCOME CENTRE

Szkoła Nauk Społecznych kształci doktorantów w zakresie siedmiu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych:

Wybierając realizowane kursy, doktorant nie jest przywiązany wyłącznie do swojej dyscypliny naukowej – może uczestniczyć w kursach prowadzonych przez wykładowców reprezentujących inne, pokrewne dyscypliny z zakresu nauk społecznych oraz zajęcia dające dodatkowe kompetencje potwierdzone certyfikatem. Doktoranci mogą także wskazać zapotrzebowanie na dodatkowe kursy i szkolenia.

W Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych organizowane są dodatkowe warsztaty w ramach szkół letnich dla doktorantów. Istotną częścią jest wspieranie wniosków doktorantów od drugiego roku do pozyskania środków na realizację Indywidualnych Planów Badawczych ze środków Uniwersytet Jutra 2, Inicjatywa Doskonałości Uniwersytet Badawczy UAM oraz źródeł zewnętrznych. Szkoła także oferuje mobilności i realizację części programu kształcenia za granicą w ramach programu Erasmus+, dwustronnych umów oraz stypendiów z projektu STER NAWA.


W razie pytań związanych z procesem rekrutacji oraz kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk o Społecznych  zachęcamy do kontaktu mailowego – chętnie pomożemy.
Kontakt do nas:  
Dyrektor Szkoły 
prof. Radosław Fiedler radoslaw.fiedler@amu.edu.pl 
Biuro Szkoły Doktorskiej  
mgr Beata Nowak  sdns@amu.edu.pl