Samorząd Doktorantów UAM

PREZYDIUM SEJMIKU DOKTORANTÓW KADENCJI 2020/2021


mgr Ewelina Ebertowska
(Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa)
Przewodnicząca Prezydium 
Sejmiku Doktorantów UAM
tel.: 577 204 131
ewelina.ebertowska@amu.edu.pl


mgr Marlena Kaźmierska
(Wydział Studiów Edukacyjnych)
Wiceprzewodnicząca
marlena.kazmierska@amu.edu.pl

mgr Malwina Malinowska
(Wydział Nauk o Sztuce, Szkoła Doktorska)
Sekretarz Prezydium
malwina.malinowska@amu.edu.pl


mgr Olga Dec
(Wydział Archeologii, Szkoła Doktorska)
Członkini Prezydium
olga.dec@amu.edu.pl


mgr Adam Młynarczyk
(Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)
Członek Prezydium
adam.mlynarczyk@amu.edu.pl


SEJMIK DOKTORANTÓW KADENCJI 2020/2021


Marszałek
mgr Mateusz Nowicki
(Wydział Chemii)
mateusz.nowicki@amu.edu.pl

Wicemarszałek
mgr Artur Trzebny
(Wydział Biologii)
arturtrzebny@amu.edu.pl